Чашата

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • платно
  • 60/45

Вижте това произведение в нашето