Листата на късната есен

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • Дърво
  • 10/7,5

Архив