Порасналото цвете е изворът от спомени, при който се завръщаме

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • Дърво
  • 10/7.5

Архив