И слънцето сипе бавно върху мен тъгата си

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • 18/24

Архив