Светът изпълнен е с тишина

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • Дърво
  • 10/7.5

Архив