Затворена съм. Заключена съм.

Владимир Киров


  • Рисунка
  • Молив / цветен молив
  • Хартия/картон
  • 30/21

Архив