Мракът се стопи в сърцето ми

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • дървена основа
  • 10/7,5

Архив