Италианско лято

Иван Додов


  • Акварел
  • Акварелни бои
  • Хартия/картон
  • 38/56 см

Архив