Светлината на Барселона

Иван Додов


  • Акварел
  • Акварелни бои
  • хартия
  • 50/35 см

Вижте това произведение в нашето