Кулите на Прага

Иван Додов


  • Акварел
  • Акварелни бои
  • хартия
  • 56/38 см

Вижте това произведение в нашето