Момиче, което прави слънчев часовник

Гюнтер Хюбер


  • Графика
  • Суха игла (C4)
  • Гравюра върху мед (C2)
  • хартия
  • Ø 12.3 cm

Вижте това произведение в нашето