Paradiso - Canto XX - 1

Светослав Косев


  • Графика
  • Литография (L1)
  • хартия
  • 54/39 cm

Тагове: Фигурална композиция


Вижте това произведение в нашето