Търсачи на сувенири

Йохен Кублик


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • хартия
  • 28/42 cm

Тагове: Фигурална композиция


Архив