Размисъл за отминалото време

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • дърво
  • 10/7.5 cm

Тагове: Фигурална композиция


Вижте това произведение в нашето