Разговор

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • дърво
  • 30/30 cm

Тагове: Фигурална композиция Картина в синьо


Вижте това произведение в нашето