Алиса в Страната на чудесата

Йохен Кублик


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • хартия
  • 14/14 cm

Вижте това произведение в нашето