Алиса в Страната на чудесата- Чаено парти

Йохен Кублик


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • хартия
  • D16 cm

Вижте това произведение в нашето