Алиса в Страната на чудесата- Надолу в заешката дупка

Йохен Кублик


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • хартия
  • 14/14 cm

Вижте това произведение в нашето