Вкусът на земния живот

Вероника Николаева


  • Живопис
  • Смесена техника
  • 50/60 cm

Вижте това произведение в нашето