Пристанището 1

Калия Калъчева


  • Живопис
  • Смесена техника
  • платно
  • 40/30/4 cm

Вижте това произведение в нашето