Златно небе I

Кана Верадача


  • Графика
  • Смесена техника
  • Компютърно създадена рисунка (CGD)
  • хартия
  • 14/14 cm

Вижте това произведение в нашето