Ситуация без заглавие I

Калия Калъчева


  • Живопис
  • Акрил
  • Смесена техника
  • платно
  • 100/100 cm

Вижте това произведение в нашето