Ученическа изложба-конкурс

Начало / Проекти / Ученическа изложба-конкурс


От 2009-та година Арт Галерия Ларго си партнира с Националното училище по изкуствата „Добри Христов” във Варна в организирането на изложба- конкурс „Есенен пленер” на учениците от специалности „Изящни изкуства” и „Рекламна графика”. Изложбата се провежда всяка година през месец октомври и има вече десет издания. Учениците се оценяват от журито в две възрастови групи: първа група – ученици от 9 и 10 клас и втора група – от 11 и 12 клас. Във всяко издание на конкурса се присъждат първа, втора и трета награда във всяка от групите, а много често журито определя и поощрителни награди. Наградният фонд се осигурява от Училищното настоятелство на НУИ “Добри Христов”, Арт Галерия Ларго и различни спонсори. 

Традиционно изложбата- конкурс „Есенен пленер” на учениците от класовете по изобразително изкуство в Арт Галерия Ларго е място, където всеки млад автор може да покаже докъде е стигнал по пътя на своето творческо израстване, какво е научил в ателиетата по рисуване, живопис, графика и скулптура. Ето защо тези изложби са предизвикателство както за младите творци, така и за техните преподаватели, тъй като именно те ги водят по нелекия път на изкуството.

В различните години за членове на журито на конкурса, което определя победителите, са канени известните варненски художници Венцеслав Антонов, Стефан Радков, Милен Маринов, Николай Русев, Димо Миланов, Светлин Ненов и Венцислав Марков.

Националното училище по изкуствата „Добри Христов” е създадено като музикално училище  през 1944 г. със специалности – „Класически музикални инструменти” и „Класическо пеене”. От 1990 г. е разкрита нова специалност – „Класически танц”, а от 1992 г. – „Изобразително изкуство”. От 2002 г. са разкрити  специалностите по български народни инструменти, от 2003-та година – „Българско народно пеене”, а от 2008 г. – „Поп и джаз пеене”. Над 500 ученици от I до ХІІ клас се обучават в 26 специалности в 3 профила: Музика (всички класически и народни инструменти, класическо, поп и джаз, народно пеене), Танцово изкуство (балет), Изобразително изкуство - изящен профил. От януари 2004 г. получава статут на Национално училище по изкуствата, което е първото извънстолично национално училище.